Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 2015

 Algemene Leden Vergadering, Nieuws  Reacties uitgeschakeld voor Notulen Algemene ledenvergadering 13 april 2015
apr 272015
 

Notulen jaarvergadering 13 april 2015

 

Aanwezig: Gerrit van Toor, Manfred de Jong, Theo Scholtens,  Jurgen Brandsma, Gerrit den Hartog, Egbert , Koos Rentmeester, Jan Bogerd , Paul Anceaux, Erik-Jan Hoogendoorn, Ton de Jong, Bert Sterk, Kees, Jan den Hartog, Wil Sleeuwits, Willem Horde, Teus, Geert.

 

Jaarverslag Penningmeester

Samenvattend

 • Afgelopen jaar is er een beetje winst gemaakt: Fonds voor jeugdspelers en winst op het toernooi.
 • Door afscheid van een aantal leden verwachten we een verlies van 1367,- (jaar: 2015)
 • Acties om dit verlies op te vangen: Ophoging contributie van 30,- per jaar en de zaal wordt gehuurd vanaf 19:30 i.p.v. 18:30 dat scheelt 17 euro per uur, dus 40 keer 17,-

CONTRIBUTIEVERHOGING  wordt door alle aanwezige leden aangenomen. Deze gaat in per 1-1-2016.

Begroting met voorgestelde wijzigingen is aangenomen.

Verslag kascommissie

2 april heeft de controle plaats gehad.

Er is geen op- of aanmerking.

Het bestuur wordt gedechargeerd.

 

Verkiezing kascommissie

Erik-Jan zal komend jaar plaats nemen in de kascommissie tezamen met Jurgen Brandsma.

Continue reading »

 Posted by at 12:01

Ledenvergadering maandag 14 april 2014 in kantine Berenschot, start 21.15

 Algemene Leden Vergadering, Nieuws  Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering maandag 14 april 2014 in kantine Berenschot, start 21.15
apr 062014
 

Beste Leden,

Het Bestuur van de TTVLeerdam nodigt u allen uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden op Maandagavond 14 April  aanstaande om  21.15 uur in HET DAK in de kantine van Berenschot
Net als andere jaren is er die avond tot 21.00 uur gelegenheid om te trainen.

 

Agenda ledenvergadering 14-04-2014

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslag penningmeester
 4. Verslag kascommissie
 5. Verkiezing nieuwe kascommissie
 6. Verslag Wedstrijdsecretaris
 7. Duo competitie en gewone competitie ( teamsamenstelling )
 8. Bestuursverkiezing
 9. Algemene mededelingen bestuur
 10. Jeugd
 11. Toernooicommissie
 12. Ingekomen  stukken
 13. WVTTK
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 Posted by at 21:17

Notulen Jaarvergadering 2013

 Algemene Leden Vergadering, Nieuws  Reacties uitgeschakeld voor Notulen Jaarvergadering 2013
mrt 302014
 

Vergadering 22 april 2013.

 

Afwezig met afmelding: Gerrit van Toor, Pieter van Dijk

Aanwezig: 19 aanwezigen: Willem Horde, Manfred de Jong, Theo Scholtens, Paul Anceaux, Jurgen Brandsma, Wil Sleeuwits, Teus Stuurman, Hans Dammers, Ies Marinus, Geert Roza, Ragbet Sejdija, Ton de Jong, Jan den Hartog, Teus Woudenberg, Jan Bogerd, Bert Sterk, Erik-Jan Hoogendoorn, Gerrit den Hartog

 

Opening:

Manfred heet iedereen welkom. Stelt agenda vast.

 

Notulen:

Notulen goedgekeurd, Manfred vraagt of er problemen zijn dat het voortaan via de site wordt verspreid. Deze zijn er niet.

In het kader efficiëntie:  Jaarverslag secretaris vervalt, alles is op de site te lezen.

Continue reading »

 Posted by at 21:03

Algemene Leden Vergadering 2013

 Algemene Leden Vergadering, Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Algemene Leden Vergadering 2013
apr 112013
 

Beste leden,

Eerder is gemaild dat 15 april de jaarlijkse ledenvergadering gehouden zou worden van TTV Leerdam. Dit is verplaatst naar 22 april.

Dit vindt plaats om 21.15 in de vergaderzaal van Het Dak.
Hiervoor kunnen we nog tot 21.00 tafeltennissen in de zaal.
Bijgaand de agenda voor deze jaarvergadering. Verder zijn de notulen toegevoegd van de vorige ledenvergadering.

Inmiddels heeft iedereen zijn nieuwe shirt en broek ontvangen.
Voorafgaande aan de ledenvergadering op 22 april willen we een foto maken van de officiële overdracht door de sponsor van de kleding aan de vereniging. Deze foto willen we naar het Kontakt sturen met een stukje erbij dat Roza Vastgoed Onderhoud ons in het nieuw heeft gestoken. De fotosessie is dus ook verplaatst van 15 naar 22 april.

Hierbij het verzoek om op 20.45 in de zaal te zijn voor een foto moment, natuurlijk met shirt aan!
Het zou vanzelfsprekend erg fijn zijn als er zoveel mogelijk leden zijn.

Alvast bedankt voor jullie komst op 22 april.

Bestuur TTV Leerdam

Notulen vorig jaar: Algemene Leden Vergadering TTV Leerdam Notulen 16-04-2012
Agenda dit jaar: Agenda Ledenvergadering TTV Leerdam 22-04-2013

Jaarvergadering 16 april 2012

 Algemene Leden Vergadering, Nieuws  Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering 16 april 2012
apr 022012
 

Beste Leden,

Het Bestuur van de TTVLeerdam nodigt u allen uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden op Maandagavond 16 April  aanstaande om  21.15 uur in HET DAK in de PUB zaal.
Net als andere jaren is er die avond tot 21.00 uur gelegenheid om te trainen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen ledenvergadering 2011.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van de secretaris.
 5. Jaarverslag van de penningmeester.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Verkiezing van de nieuwe kascommissie.
 8. Verslag van de wedstrijdsecretaris.
 9. Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar: Jurgen Brandsma. Beschikbaar als secretaris: Jorrit van de Boomgaard
 10. Mededelingen van het bestuur.
 11. Jeugd.
 12. Toernooicommissie.
 13. Week van de sport
 14. sponsoring.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.
135651 pagina's gezien, 449 vandaag
31666 bezoeken, 15 vandaag
FireStats icon Powered bij FireStats
%d bloggers liken dit: